ĐOÀN THAM QUAN THÁI LAN - PATAYA

ĐOÀN THAM QUAN THÁI LAN - PATAYA

Đoàn đi tham quan các điểm du lịch:

 

 

 

 

 

 

 Dịch vụ ăn uống: